REALIZÁCIE


 

  Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2013


   

  Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2011

  • Kompletná dodávka:

  • projekt sadových úprav, závlah
  • vybudovanie závlahového systému
  • zemné práce
  • výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
  • založenie trávnika parkového drnovaním
  • položenie dlažby - okraj záhonov


   

  Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2009

  • Kompletná dodávka:

  • plošná úprava terénu
  • výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
  •  mulčovanie kríkových skupín 

   

  OÚ Smolenice výsadba kríkových skupín zrealizovaná v roku 2007

  • Kompletná dodávka:
   - výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
   - mulčovanie kríkových skupín

   

  Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2007

  • Kompletná dodávka:
   -         rozprestretie ornice
   -         plošná úprava terénu
   -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
   -         mulčovanie kríkových skupín
   -         položenie trávneho koberca

   
  • Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2006

  • Kompletná dodávka:
   -         návrh osvetlenia
   -         rozprestretie ornice
   -         plošná úprava terénu
   -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
   -         mulčovanie kríkových skupín
   -         položenie trávneho koberca
   -         osadenie šlapákov

   
  • Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2006

  • Kompletná dodávka:
   -         návrh riešenia chodníkov
   -         rozprestretie ornice
   -         plošná úprava terénu
   -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
   -         mulčovanie kríkových skupín
   -         položenie zatrávňovacích plastov
   -         výsev trávy

   
  • Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2005

  • Kompletná dodávka:
   -         rozprestretie ornice
   -         plošná úprava terénu
   -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
   -         mulčovanie kríkových skupín
   -         položenie trávneho koberca

   
  • Strešná záhrada na 5. poschodí zrealizovaná v roku 2005

  • Kompletná dodávka:
   -         rozprestretie ornice
   -         plošná úprava terénu
   -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
   -         mulčovanie kríkových skupín
   -         položenie trávneho koberca

   
  • Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2001

  • Kompletná dodávka:
   -         rozprestretie ornice
   -         plošná úprava terénu
   -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
   -         mulčovanie kríkových skupín
   -         položenie trávneho koberca

   
  • Zámok Smolenice – rekonštrukcia výsadieb zrealizovaná v roku 2004

  • Kompletná dodávka:
   -         rozprestretie ornice
   -         plošná úprava terénu
   -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
   -         mulčovanie kríkových skupín
   -         položenie trávneho koberca

  •  
   
  • Sad Janka Kráľa

  • – výsadby kvetinových záhonov realizované do roku 2008.