REFERENCIE


 • Činnosť našej spoločnosti je zameraná predovšetkým na tvorbu a údržbu zelene. Z obsiahlej činnosti možno spomenúť najvýznamnejšie práce:
 • Sadovnícke úpravy:

 • okolie novej budovy NR SR
 • okolie budovy veľvyslanectva SR vo Viedni
 • okolie budovy veľvyslanectva SR vBudapešti
 • Rekonštrukcie, údržby parkov:

 • rekonštrukcia Jégeho parku (pre MÚ Ružinov, Bratislava)
 • rekonštrukcia parku pri Zvonici (pre MÚ Ružinov, Bratislava)
 • rekonštrukcia parku pri Vietnamskej ulici snáslednou údržbou (pre MÚ Ružinov, Bratislava)
 • rekonštrukcia Rapošovho parku (pre MÚ Ružinov, Bratislava)
 • údržba sadu Janka Kráľa (pre MÚ Petržalka, Bratislava), ktorú sme vykonávali od roku 1996, vrátane výsadby kvetinových záhonov, ktoré sa vyrovnajú európskemu štandardu. Ide opark chránený zhistorického hľadiska, čo znamená, že údržba sadu si vyžaduje odbornú, kvalifikovanú prácu.
 • Sadovnícke úpravy okolia kostolov, cirkevných budov:

 • okolie evanjelického kostola vPetržalke, Bratislava
 • revitalizácia parku pre Kongregáciu bratov tešiteľov vMarianke
 • cirkevné centrum Ružinov „I. etapa kostol" (pre MÚ Ružinov, Bratislava)
 • Sadovnícke práce na námestiach, nábrežiach:

 • Mánesovo námestie (pre MÚ Petržalka, Bratislava)
 • Nobelovo námestie
 • Vlastenecké námestie
 • Tyršovo nábrežie
 • Venujeme sa aj projektovaniu a realizácii súkromných rodinných záhrad - ročne okolo 25 zrealizovaných záhrad a ich následnej údržbe.
 • V neposlednom rade sa okrem spomenutých prác venujeme aj sadovníckym úpravám v okolí hotelov, administratívnych budov, business centier, polyfunkčných objektov, logistických a distribučných parkov . Pri tvorbe zelene spolupracujeme aj so stavebnými firmami.
 • Naša činnosť je zameraná aj na ďalšie, drobné akcie ako výruby stromov, náhradná výsadba stromov a ďalšie.

REALIZÁCIE


 

Posledná realizácia rok 2013

 • Kompletná dodávka:

 • plošná úprava terénu
 • výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu


 

Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2009

 • Kompletná dodávka:

 • plošná úprava terénu
 • výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
 •  mulčovanie kríkových skupín 

 

OÚ Smolenice výsadba kríkových skupín zrealizovaná v roku 2007

 • Kompletná dodávka:
  - výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
  - mulčovanie kríkových skupín

 

Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2007

 • Kompletná dodávka:
  -         rozprestretie ornice
  -         plošná úprava terénu
  -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
  -         mulčovanie kríkových skupín
  -         položenie trávneho koberca

 
 • Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2006

 • Kompletná dodávka:
  -         návrh osvetlenia
  -         rozprestretie ornice
  -         plošná úprava terénu
  -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
  -         mulčovanie kríkových skupín
  -         položenie trávneho koberca
  -         osadenie šlapákov

 
 • Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2006

 • Kompletná dodávka:
  -         návrh riešenia chodníkov
  -         rozprestretie ornice
  -         plošná úprava terénu
  -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
  -         mulčovanie kríkových skupín
  -         položenie zatrávňovacích plastov
  -         výsev trávy

 
 • Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2005

 • Kompletná dodávka:
  -         rozprestretie ornice
  -         plošná úprava terénu
  -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
  -         mulčovanie kríkových skupín
  -         položenie trávneho koberca

 
 • Strešná záhrada na 5. poschodí zrealizovaná v roku 2005

 • Kompletná dodávka:
  -         rozprestretie ornice
  -         plošná úprava terénu
  -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
  -         mulčovanie kríkových skupín
  -         položenie trávneho koberca

 
 • Rodinná záhrada zrealizovaná v roku 2001

 • Kompletná dodávka:
  -         rozprestretie ornice
  -         plošná úprava terénu
  -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
  -         mulčovanie kríkových skupín
  -         položenie trávneho koberca

 
 • Zámok Smolenice – rekonštrukcia výsadieb zrealizovaná v roku 2004

 • Kompletná dodávka:
  -         rozprestretie ornice
  -         plošná úprava terénu
  -         výsadby okrasných drevín s dodaním rastlinného materiálu
  -         mulčovanie kríkových skupín
  -         položenie trávneho koberca

 •  
 
 • Sad Janka Kráľa

 • – výsadby kvetinových záhonov realizované do roku 2008.