Návrh, realizácia a údržba záhrad

  • Spoločnosť Gaudium záhradnícky podnik, s.r.o., so sídlom v Bratislave, je stále sa rozvíjajúca záhradnícka firma, ktorá pôsobí na slovenskom trhu záhradných a sadovníckych služieb už od roku 1992. Bola založená po zrušení podniku ZARES pracovníkmi, ktorí pri svojej práci uplatňujú nadobudnuté odborné schopnosti a zručnosti.
  • Spočiatku bola spoločnosť zameraná na realizovanie sadovníckych úprav parkov, firemnej zelene. Postupne rozšírila svoju pôsobnosť aj na údržbu verejnej zelene, záhradnú architekúru - projektovanie a realizovanie sadovníckych úprav rodinných záhrad a ich údržbu. Spoločnosť sa venuje aj dendrologickému prieskumu a výrubom drevín a vlastnému pestovaniu okrasných drevín v Horných Orešanoch.
  • Od roku 2000 funguje aj nové Garden Centrum so sídlom v Horných Orešanoch (17 km od Trnavy), kde sa venuje predaju ako malo tak aj veľkoodberateľom. Možno tu nájsť široký sortiment rastlinného a iného materiálu, od okrasných a ovocných drevín, cez záhradné substráty, výsevný materiál, až po pomocný záhradný materiál (záhradné náradie, postrekovače,...). Predávaný rastlinný materiál je pestovaný našou firmou, ale aj nakupovaný od slovenských a zahraničných pestovateľov a dodávateľov.